Łomianki ul. Warszawska 185  05 - 092               tel +48 22 490 20 90